Regler

Arma Sweden är en öppen grupp. Det innebär att vem som helst kan bli medlem och spela med oss, utan att behöva vara bekant med milsim. Det betyder alltså att vi inte ställer höga krav på dig som är ny, utan förutsätter att det blir bra så länge du har viljan att lära dig. Det enda kravet är att du talar och förstår svenska tillräckligt bra för att kommunicera under spelen. Du bör också vara läskunnig i engelska då spelet och en del material till scenarion är på engelska.

Åldersgräns

Vår officiella åldersgräns är 16, men undantag kan göras. Vi önskar en hög mognadsgrad hos våra spelare, och vad det innebär kan du läsa i våra beteenderegler. Om du är under 16 så uppmanar vi dig att reflektera över reglerna och göra en egen bedömning om du passar in. Tror du att du kan lyckas så är du varmt välkommen att prova på ditt första spel.

Ditt namn

Du måste använda samma namn på samtliga av våra plattformar. D.v.s. på Discord, TeamSpeak, vår hemsida och i Arma 3. Det enda undantaget är Steam, då det inte går att bestämma ett specifikt alias per grupp. Du måste inte använda ditt riktiga namn; ett alias är tillräckligt.

Streaming

Livesändning och uppladdning till Twitch, YouTube och liknande plattformar är alltid tillåtet under våra spel. Som deltagare bör du alltid tänka på att andra runt om kring dig kan livesända, och uppföra dig därefter. För exempelvis inga personliga diskussioner under spelen, och spela inte upp upphovsrättsskyddad musik.

Beteende

Du förväntas kunna spela och samarbeta tillsammans med våra andra medlemmar utan konflikter, för att lösa uppgifterna i spelet. Anklagelser eller andra personangrepp hör inte hemma under våra spel eller på våra sociala plattformar. Efter spelen finns det utrymme för feedback under utvärderingarna. Övriga problem löser du själv med de berörda, eller anmäler till ledningen.

Följande regler är utformade så att alla kan spela tillsammans utan markanta friktioner och frustrationer. Vi förstår att alla inte kan tycka om alla, men det är viktigt att alla kan tolerera alla. Det höjer dessutom inlevelsen om alla följer dem.

  • Uppmuntra till en miljö där alla känner sig välkomna oavsett kunskapsnivå. Vi är alla spelare med samma intresse. Hjälp andra i stället för att stjälpa.
  • Agera som din valda roll under hela scenariot. Du kan inte vara sjukvårdare, prickskytt och pilot samtidigt.
  • Spring inte på egna äventyr. Håll dig till din grupp och lyssna på din gruppchef. Du kan komma med förslag, men bli inte besviken om de nekas.
  • Respektera rollspelet och försök agera i situationer som om de händer i verkligheten. Det finns en tid och plats för skämt - en stridssituation är inte en sådan.

Konsekvenser

Om du upprepade gånger visar dåligt beteende så riskerar du att bli avstängd under en period. Tiden kan variera, från någon vecka till flera månader.